Sorry your transaction was not accepted.
Click here to go back to checkout page.

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

สามารถโอนผ่าน ATM /ฝากเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร / Internet Banking
ชื่อบัญชี นาย ปฏิพัฒน์ วิภากุลพิทักษ์ (Pratipat Wipakulpitak)

หมายเลขบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน 799-2-12020-3


เมื่อชำระค่าบริการแล้ว แจ้งชำระเงินที่นี่

แจ้งชำระเงินที่นี่

อีเมล์ : Pratiphan@yahoo.com
โทร : 085-019-7888 (คุณเทค)

หลังจากท่านชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเราจะรีบจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD